Author - Trung tâm thể thao tuổi trẻ

Vượt trở ngại để trở thành vận động viên thể hình chuyên nghiệp

Người đàn ông Việt Nam khắc phục mọi trở ngại để trở thành vận động viên thể hình chuyên [...]