Hawks từ chối cho phép nói với Olshey Blazers?

Hawks từ chối cho phép nói với Olshey Blazers?

Hawks từ chối cho phép nói với Olshey Blazers?

Hawks Atlanta đã bị từ chối không cho phép nói chuyện với chủ tịch Portland Trail Blazers về hoạt động bóng rổ Neil Olshey về việc có thể làm mở rộng quyền điều hành bóng rổ hàng đầu của franchise, theo nguồn tin của The Vertical.

Chia Sẻ