Sarda Pered Javier giành chiếc áo vàng tổng thể

Sarda Pered Javier giành chiếc áo vàng tổng thể

Sarda Pered Javier đã giành được chiếc áo vàng tổng thể của Giải đấu Đi xe đạp truyền hình Bình Dương kết thúc ở tỉnh Bình Dương vào ngày hôm qua.

Đọc thêm: Day bong da

Javier của Hạt Gạo Ngọc Trời-An Giang nhận giải thưởng được mong đợi nhất của sự kiện sau khi có tổng thời gian tốt nhất là 20: 09.01 sau bảy giai đoạn. Phan Hoàng Thái của Domesco Pharmacy Đồng Tháp và Nguyễn Đắc Thời của An Giang Bảo vệ thực vật là những người chạy lên.

Chiếc áo xanh là tay đua giỏi nhất thuộc về Quàng Văn Cường của Hạt Gạo Ngọc Trời-An Giang. Trong khi cả hai giải thưởng áo đỏ là Vua núi và áo trắng đi đến Thái.

Domesco Pharmacy Đồng Tháp thắng cuộc đua của đội với thời gian 60: 30.06, tiếp theo là Hạt Gạo Ngọc Trời-An Giang và Ynghua Đồng Nai.

Sự kiện hàng năm thu hút sự tham gia của gần 70 người đi xe đạp từ 11 đội trên toàn quốc, cạnh tranh trong bảy giai đoạn bao gồm một khóa học dài gần 800km.

Sự kiện này có tổng giải thưởng là 400 triệu đồng (17.400 đô la Mỹ), trong đó người chiến thắng giải tổng thể áo vàng đã bỏ đi với số tiền là 60 triệu đồng (2,600 đô la).

Đọc thêm: Day bong ro tre em

Chia Sẻ