Tâm chiến thắng thứ hai giải đua xe đạp TP.HCM

Tâm chiến thắng thứ hai giải đua xe đạp TP.HCM

Nguyễn Thành Tâm đã giành được vị trí thứ 11 trong cuộc thi đua xe đạp truyền hình TP HCM vào thứ hai.

Các Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang chu trình dành 2 h ou r s và 50,37 phút Utes trên 130 – giai đoạn km từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Đó là một kết quả ngọt cho Tâm người thất bại trong việc lên sân khấu lần thứ 10 , mặc dù ông đã ở một vị trí dẫn đầu vào chủ nhật.

Giai đoạn chiến thắng thứ hai giúp Tâm thu hẹp khoảng cách với lãnh đạo tổng thể Huỳnh Thanh Tùng của Quân khu 7 , người đã hoàn thành thứ tư hôm qua , và Lê Nguyệt Minh Minh Giang-HCM, người đứng thứ hai sau khi Tâm trong các giai đoạn Đà Nẵng-Quảng Ngãi , trong cuộc đua cho chiếc áo xanh.

VUS-HCM thành phố hàng đầu PED đội xếp hạng với một tim ing của 83: 12,21. Tiếp theo là Gạo Ngọc Trời Trời An Giang và Khu Quân Sự 7.

Giai đoạn tiếp theo sẽ là của 12 vòng , bao gồm 40km của Quảng Ngãi Thành phố.

Chia Sẻ