web analytics

Giang được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn võ thuật

Giang được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn võ thuật

Phó Chủ tịch Hội đồng Olympic Châu Á Hoàng Vĩnh Giang được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật truyền thống Việt Nam tại một cuộc họp chung tổ chức tại Hà Nội ngày hôm qua.

Phó Chủ tịch và Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam sẽ phụ trách liên bang từ năm 2018 đến năm 2023.

Chủ tịch mới nói rằng trong nhiệm kỳ của mình, ông sẽ phát triển vovinam Việt Nam (võ thuật truyền thống của Việt Nam) trên toàn thế giới và tổ chức các sự kiện vovinam trong và ngoài nước.

Hiện nay, vovinam Việt Nam đã được đại diện tại 55 quốc gia trên thế giới.

Đọc thêm: Dạy bóng đá cơ bản

Chia Sẻ