web analytics

Hơn 1.500 người chạy đua Hà Nội Mới 44

Hơn 1.500 người chạy đua Hà Nội Mới 44

Cuộc chạy báo chí Hà Nội Mới 44 ( Hà Nội Mới ) sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật này tại hồ Hoàn Kiếm.

Hơn 1.500 vận động viên sẽ tham gia giải đấu hàng năm, trong đó có các danh mục và giải thưởng riêng cho vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư.

Trong các sự kiện chuyên nghiệp, phụ nữ sẽ chạy ba vòng – tương đương với hồ Hoàn Kiếm 5750 m xung quanh. Những người đàn ông sẽ hoàn thành 5 vòng, khoảng 8.750m.

Trong thể loại nghiệp dư, sinh viên, công nhân, lính và người nước ngoài, bao gồm cả một số đại sứ, sẽ cạnh tranh trong khoảng cách khác nhau, từ 1.730 m đến 5.250 m.

Các vận động viên muốn tham dự sự kiện có thể liên hệ Phòng Văn hoá và Thể thao Hà Nội theo số điện thoại (02 4) 3825 5078 hoặc Tổ chức Hữu nghị Việt Nam số 024 3845 6303 .

Chia Sẻ