web analytics

Giải đấu Đấu vật cấp Quốc gia bắt đầu tại Bắc Ninh

Giải đấu Đấu vật cấp Quốc gia bắt đầu tại Bắc Ninh

Cuộc thi Đấu vật Đấu vật Đấu kiếm Quốc gia bắt đầu vào ngày hôm qua tại thị trấn Từ Sơn, Bắc Ninh.

Sự kiện này thu hút 46 nhà đấu vật hàng đầu Việt Nam từ các đội trên toàn quốc.

Họ sẽ cạnh tranh trong một định dạng knock-out trong chín loại trọng lượng.

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng trọng tài đấu vật truyền thống quốc gia, sự kiện Bắc Ninh là sự kiện đấu vật hàng đầu của Việt Nam.

Sự kiện ba ngày do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức và Hội đấu vật truyền thống Kinh Bắc đã kết thúc vào ngày mai.

Chia Sẻ