web analytics

George Hill Still Chưa có thỏa thuận

George Hill Still Chưa có thỏa thuận

Sau khi chi tiêu trong ba ngày đầu tiên của cơ quan tự do mà không có bất kỳ giao dịch nổi bật, các Lakers zeroed về một ứng cử viên có thể đáp ứng các mục tiêu chính của đội cho các offseason.

Lakers đã gặp cựu chiến binh George Hill ở Los Angeles vào ngày thứ Hai, theo các nguồn thông tin về giải đấu quen thuộc với tình hình. Mặc dù các bên không đồng ý với thỏa thuận, cuộc họp có thể dẫn tới một trong những ngày tới.

Chia Sẻ