web analytics

Kỹ thuật bóng rổ

Bài 16 – Học kèm người trong bóng rổ | Lỗi và Luật kèm người trong bóng rổ

Bài 16 - Học cách kèm người trong bóng rổ Kèm người trong thi đấu bóng rổ là một trong [...]

Bài 13 – Nguyên tắc ném rổ FORSET | Kỹ thuật ném rổ Forest nâng cao

Bài 13 - Nguyên lý - Kỹ thuật ném rổ FORSET nâng cao  Bạn đã từng ném bóng rổ theo [...]

Bài 11 – Cách ném bóng rổ 3 điểm chính xác | Tập cách ném bóng rổ chuẩn xác

Bài viết chia sẻ đến các bạn yêu thích bóng rổ cách ném bóng rổ 3 điểm chính xác mà các bạn [...]

Bài 10 – Kỹ thuật 2 BƯỚC LÊN RỔ trong bóng rổ | Luật 2 bước lên rổ

Bài 10 - Kỹ thuật 2 bước lên rổ trong bóng rổ Trong môn bóng rổ thì kỹ thuật 2 [...]

Bài 9 – Kỹ thuật ném bóng rổ tại chỗ hiệu quả | Kỹ thuật ném rổ một tay trên vai

Kỹ thuật ném bóng rổ tại chỗ | Kỹ thuật ném rổ 1 tay trên vai Kỹ thuật ném bóng [...]

Bài 8 – Kỹ thuật phòng thủ CƯỚP bóng + PHÁ bóng + CẮT bóng trong bóng rổ

Bài 8 - Học kỹ thuật phòng thủ CÁ NHÂN trong bóng rổ Kỹ thuật phòng thủ cá nhân bao gồm Cướp [...]