web analytics

Làm thế nào để  buổi đào tạo bóng đá sôi động

Làm thế nào để  buổi đào tạo bóng đá sôi động

Hiệu quả của một buổi đào tạo bóng đá ảnh hưởng rất lớn đến cường độ huấn luyện viên, thực hiện, giải thích, kỳ vọng, giao tiếp với các cầu thủ và dành thời gian cho một hoạt động. Tuy nhiên, phần quan trọng nhất để thực hiện một buổi đào tạo bóng đá hiệu quả là làm cho nó cạnh tranh và trò chơi như bằng cách chú ý đến các chi tiết.

Bắt đầu với việc nhìn vào toàn bộ nhóm (nhóm lớn). Hãy chia nhỏ nó ra một chút để xem điều này ảnh hưởng đến người chơi như thế nào khi họ làm việc trong các nhóm nhỏ. Bây giờ hãy nghĩ về từng vai trò của từng cá nhân khi họ thực hiện nhiệm vụ và thử thách của từng cá nhân, sau đó tập trung vào các tình huống áp lực tinh thần mà những người chơi cá nhân này gặp phải.

Bài viết: Tham gia ngay lớp học bóng đá tại Hà Nội

Lớp học bóng đá trẻ em sôi động ở Hà Nội

Vì vậy, bây giờ bạn đã tập trung vào chủ đề hoặc chủ đề, bạn nên bắt đầu với từng người chơi và làm việc theo cách của bạn đối với nhóm lớn. Dưới đây là một số cách bạn có thể làm cho các buổi đào tạo bóng đá của mình trở nên cạnh tranh hơn và trò chơi như:

  • Tình huống áp lực tinh thần. Thiết lập các tình huống tưởng tượng và chỉ định một mục tiêu cho mỗi người chơi tiếp cận. Tổ chức một cuộc thi đến nơi mỗi người chơi cạnh tranh để đạt được mục tiêu.
  • Những thách thức. Trình bày các cầu thủ với một thách thức.
  • Cuộc thi. Thiết lập các cuộc thi 1v1 nơi người chơi chơi cạnh tranh trực tiếp.
  • Kiểm soát trò chơi nhóm nhỏ. Thiết lập các trò chơi nhỏ mặt tập trung vào một chủ đề cụ thể hoặc trò chơi như tình huống.
  • Kiểm soát trò chơi nhóm lớn. Thiết lập một trò chơi lớn (8v8) tập trung vào một chủ đề hoặc tình huống trò chơi cụ thể.

Khi bạn trình bày từng phương pháp huấn luyện khác nhau này, trách nhiệm của huấn luyện viên là đánh giá các cầu thủ để đảm bảo rằng họ đang luyện tập với trò chơi phù hợp như mức độ cường độ. Hãy chú ý đến tốc độ làm việc, cường độ, sự tập trung, sự khẩn trương, tốc độ chơi, kỷ luật và làm việc theo nhóm của mỗi người chơi. Dòng dưới cùng là một thực hành chạy tốt được tìm thấy trong các chi tiết. Hãy thận trọng và kiên trì để đảm bảo việc đào tạo bóng đá được thực hiện chính xác.

Tìm hiểu luật bóng đá:
>> Luật bóng đá 7 người
>> Luật bóng đá 11 người

Chia Sẻ